Tag: văn hóa

Tranh cát thể hiện nét riêng của những nền văn hóa khác nhau

Tranh cát thể hiện nét riêng của những nền văn hóa khác nhau

Thông qua cách vẽ, bài trí, bố cục, nội dung, ta cũng có thể hiểu phần nào nét đẹp văn hóa của từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Vẽ tranh cát không chỉ là một bộ môn nghệ thuật đơn