Tag: tranh cát tĩnh là gì

Tranh cát tĩnh là gì?

Tranh cát tĩnh là gì?

Không giống tranh cát động có thể hoàn thành ngay lập tức dưới bàn tay của người nghệ sĩ trên sân khấu, để hoàn thành một tác phẩm tranh cát tĩnh cần thời gian khoảng 10-20 ngày, trong khoảng thời