Tag: tranh cát đôi hạt

Nét đẹp tranh cát đôi hạt

Nét đẹp tranh cát đôi hạt

Nếu một bức tranh đôi hạc mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về gia đình như thế, nên việc treo bức tranh này ở phòng ngủ nhưng phải chọn đúng hướng Tây Nam để treo tranh vì như thế sẽ