Tag: tìm hiểu tranh cát động

Nghệ thuật tranh cát động

Nghệ thuật tranh cát động

Tranh cát động đòi hỏi sự sáng tạo tức thì, sáng tạo theo nguồn cảm hứng, có thể đôi khi mới có nhưng đọng lại rất lâu. Đây cũng được xem như một loại hình biểu diễn nghệ thuật kén