Tag: tác phẩm nghệ thuật

Tác phẩm nghệ thuật thấm đậm lòng người chỉ với hạt cát

Tác phẩm nghệ thuật thấm đậm lòng người chỉ với hạt cát

Loại tranh cát nghệ thuật này được vẽ trên một mặt kính được chiếu ánh sáng ngược từ dưới lên. Một bài biểu diễn tranh cát động thường gắn với một cốt truyện nào đó, người nghệ sĩ sẽ dựa