Tag: nghệ thuật tranh cát việt nam

Tìm hiểu nghệ thuật tranh cát Việt Nam

Tìm hiểu nghệ thuật tranh cát Việt Nam

Tranh cát Việt Nam cũng trở thành loại hình trình diễn nghệ thuật được quan tâm tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như cuộc thi Hoa hậu thế giới, tặng phẩm cho các nguyên thủ tham gia hội