Tag: nghệ thuật giản dị

Tranh cát là một nét đẹp của nghệ thuật giản dị

Tranh cát là một nét đẹp của nghệ thuật giản dị

Ta có thể bắt gặp cát bất kì nơi đâu, nó luôn ở xung quanh chúng ta mỗi ngày, không khó tìm kiếm, nó chỉ tầm thường thế thôi, ấy vậy mà dưới bàn tay của con người những bức