Tag: ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ và tranh cát

Ký ức tuổi thơ và tranh cát

Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao! Hôm nay chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong ký ức thật nhiều. Hôm nay, trong