Tag: độc đáo của tranh cát

Những điểm độc đáo của tranh cát

Những điểm độc đáo của tranh cát

Tranh cát được chia thành nhiều thể loại khá phong phú như tranh cat chân dung, biểu tượng, các loài hoa,phong cảnh, thư pháp, kiến trúc… Có lẽ ít ai nghĩ rằng một vật dụng tưởng chừng vô dụng như