Chưa được phân loại

Nghệ thuật tranh cát thành hình từ những điều giản dị

Nghệ thuật tranh cát thành hình từ những điều giản dị

Những hạt cát trắng, xanh, nâu, đỏ, … đan xen nhau một cách khéo léo, những chổ nào cần ít màu thì ít màu chổ nào cần nhiều màu thì nhiều màu, người vẽ tranh đã tinh tế sắp đặt